BAGETY ŠALÁTY Zeleninové šaláty MISY CATERING

Projekt financovaný európskou úniou.

Názov riadiaceho orgánu:
Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Cieľ projektu:
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti.

Špecifické ciele:
- zlepšovanie kvality súčasného sortimentu a výroba nových výrobkov
- zníženie energetickej náročnosti výroby
- zvýšenie efektívnosti výroby
- obstaraním novej technológie znížiť negatívny vplyv na ŽP
- podpora rastu zamestnanosti vytvorením nových pracovných miest

Champion Food, s. r. o.
M. R. Štefánika 175/32
017 01 Považská Bystrica
tel. / fax / e-mail:
+421 917 777 547 (objednávky)